Acceso a webmail

Àrea Privada

Sobre EuroSeguriber

Proporcionem una solució completa i específica per a cada client.


EURO SEGURIBER Corredoria d’Assegurances S.L. amb C.I.F. B-43.212.596, inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, regulat en l’art. 52 de la Llei 26/2006, amb el nºJ-1.235. Concertada Assegurança de Responsabilitat Civil amb l’ establert en l’art. 27 de la Llei 26/2006.

EURO SEGURIBER Corredoria d’Assegurances S.L., especialitzada en la gestió, administració i contractació de contractes d’assegurances.

Dedicada a proporcionar al client l’assessorament integral basat en la seva dilatada experiència al sector i en el minuciós estudi del mateix, i prenent com a referència la independència respecte a les diferents companyies d’assegurances, conforme a la Llei 26/2006 de Mediació d’Assegurances Privades.
La nostra principal i destacada diferència, ja que treballem amb múltiples entitats asseguradores, és la de defensar els seus interessos com a client, tant al moment de la formalització del contracte d’assegurança com al moment d’atendre i resoldre un sinistre, arbitrant en tot moment les actuacions de les diferents entitats asseguradores per les que realitzem la mediació, sempre en la defensa dels interessos dels clients.