Acceso a webmail

Àrea Privada

Accidents conveni col·lectiu

Danys corporals, invalidesa i mort de l'assegurat per accident. Cobertura exigida al conveni col·lectiu. 

Contacta'ns*

Cobreix als treballadors dels danys personals, lesions o mort, ocasionats a conseqüència d’un accident laboral en les condicions marcades en el conveni col·lectiu de l’empresa. La majoria de les empreses reflecteixen en els seus convenis algun tipus d’assegurança d’accidents. En cas d’accident, si l’empresa no disposa d’aquesta assegurança, l’empresari ha d’afrontar el pagament de les indemnitzacions que s’estableixen en el conveni.

Aquestes assegurances s’actualitzen automàticament pel que fa a les cobertures aprovades en els successius convenis i un cop publicades en el diari oficial corresponent. No hauràs de preocupar-te de res, excepte de que s’estableixin a la pòlissa els beneficiaris que tu designis pel cas de defunció, sinó ho serien els hereus legals.

T’ajudarem a mantenir actualitzada aquesta assegurança respecte al número de treballadors assegurats, sol·licitant les mitjanes anuals de treballadors i regularitzant en més o en menys la pòlissa, per tal de que tots estiguin assegurats i paguis el que és just.
 

 

Assegurances relacionades