Acceso a webmail

Àrea Privada

Caució

Garantia de pagament d'un compromís davant tercers, especialment a institucions públiques (avals). 

Contacta'ns*

Similar a un aval, es garanteix el pagament d’una quantitat de diners en determinades circumstàncies d’incompliment de l’assegurat davant tercers. La companyia es compromet a indemnitzar al beneficiari/creditor de la garantia, l’import sobre el que se subscriu l’assegurança.

Com a beneficiari, aconsegueixes donar, a un baix cost, les garanties que es requereixen: per una obra, davant l’administració, davant els compradors, etc. A més, no augmentes el passiu de la teva empresa. També transmets una imatge de serietat i solvència davant els clients.

Com a assegurat, aconsegueixes que les quantitats que desemborses siguin garantides per una entitat aliena, per exemple, quan dones l’entrada del pis o altres quantitats a compte.


 

Assegurances relacionades