Acceso a webmail

Àrea Privada

Comerç

Dóna cobertura als possibles danys que es produeixin a un comerç per múltiples causes accidentals. 

Contacta'ns*

És una assegurança en la que es cobreixen tots els danys a l’edifici i/o al mobiliari i les mercaderies del comerç derivats de múltiples circumstàncies i que s’inclouen dins d’un mateix contracte.

L’ incendi, l’explosió, el danys per aigua i el robatori són algunes de les garanties cobertes.

També s’inclouen els danys ocasionats en altres persones o béns per l’activitat de l’assegurat en l’exercici de la seva activitat comercial.

Cada comerç, per la seva activitat, té determinades particularitats quant a fluctuacions d’existències, danys que poden patir els clients o pèrdues quantioses per la interrupció de l’activitat.

Tot i tractar-se de productes estàndard, en general, cobreixen totes les necessitats d’assessorament del comerç.

 

Assegurances relacionades