Acceso a webmail

Àrea Privada

Crèdit

Cobertura d'indemnització en cas d'impagament de clients en vendes a crèdit. 

Contacta'ns*

Es garanteix a l’assegurat el recobrament de les quantitats endeutades a l’assegurat venedor quan el comprador no faci front al pagament d’aquest deute.

L’assegurança de crèdit és un instrument que proporciona estabilitat econòmica a l’empresa, en preservar-la dels impagaments. Especialment en èpoques de crisi conjuntural, permet assegurar la permanència de l’empresa en el mercat.

A més, és un instrument molt útil per “atrevir-se” a ampliar la cartera de clients degut a la informació que ofereix sobre futurs possibles compradors. D’altra banda, l’assegurat participa dels beneficis obtinguts per l’asseguradora per la baixa sinistralitat, sense que, pel contrari, hagi de fer-ho per les pèrdues.