Acceso a webmail

Àrea Privada

D&O

Perjudicis econòmics causats durant l'exercici del càrrec d'administrador o directiu. 

Contacta'ns*

La responsabilitat civil com administrador o directiu, de fet o de dret, cobreix a l’assegurat dels perjudicis econòmics causats a l’empresa, en l’exercici de la seva professió, i de tercers. En aquesta pòlissa no es cobreixen les conseqüències econòmiques derivades d’un dany personal o material.

Qualsevol persona que aspira a un càrrec en empresa, institució, associació, cooperativa i fundació, és susceptible de cometre un error en la seva gestió i, per tant, ésser considerat responsable dels prejudicis econòmics sobrevinguts per aquesta gestió.

Aquesta assegurança que contracta l’empresa cobreix a tots els administradors i directius de l’empresa sense necessitat de nominar-los, als de les seves empreses filials, i als que d’aquestes figurin al consell d’administració d’empreses participades.

L’empresa es posa a resguard de les reclamacions que pugui rebre de caràcter econòmic per socis, empleats, clients, etc. per la mala gestió dels seus directius. L’administrador o directiu posa a resguard el seu propi patrimoni en poder disposar d’una cobertura adequada.

A més, es cobreixen les despeses de defensa, de vegades quantioses, en les que es pugui incórrer en una reclamació.

Assegurances relacionades