Acceso a webmail

Àrea Privada

Edificis / Comunitats

Dóna cobertura als possibles danys que es produeixin en la comunitat per múltiples causes accidentals.

Contacta'ns*

És una assegurança en la que es cobreixen els danys materials a l’edifici i/o al mobiliari comunitari derivats de múltiples circumstàncies i que s’incorporen dins d’un mateix contracte. En cas d’incendi, explosió, danys per aigua i robatori són algunes de les garanties cobertes.

També s’inclouen els danys ocasionats pels elements comuns a altres persones o béns, i als propietaris dels habitatges.

Disposar d’una única pòlissa per al conjunt de la comunitat evita, en cas de sinistre que afecti o es derivi dels elements comuns que cada propietari hagi de declarar a la seva companyia el sinistre per la proporció que li correspongui, amb la complexitat que això suposa.

D’altra banda, si la pòlissa de la comunitat està ben plantejada, no serà necessari que contracti per la seva part cap altra assegurança de la llar, excepte la del contingut de l’habitatge i les obres de millora que hagi afegit a la mateixa.

Per això, no serà necessari que mantingui amb l’entitat financera cap altra assegurança que garanteixi l’edifici, serà suficient sol·licitar a la pòlissa de la comunitat un certificat d’assegurança.
A més, el cost de l’assegurança que li correspon com a copropietari és inferior al que li suposaria assegurar-se a banda. D’altra banda, estar assegurat en dos llocs obstaculitza la resolució d’un sinistre.
 
 

Assegurances relacionades