Acceso a webmail

Àrea Privada

Empresa

EURO SEGURIBER Corredoria d’Assegurances S.L. va ser constituïda a Tarragona en 1990, amb l’objectiu d’integrar un col·lectiu amb el suficient pes específic dins el sector assegurador.

Pòlissa de Responsabilitat Civil Professional “Pool” oberta per la Companyia ZURICH SEGUROS, amb una garantia de 3.000.000 Euros i capacitat financera conforme amb allò establert a l’art.27 de la Llei de Mediació d’Assegurances Privades i Reassegurances Privades 26/2006 de 17 de juliol.

Autoritzada per la Dirección General de Seguros amb autorització número J-1235.

EURO SEGURIBER Corredoria d’Assegurances S.L., especialitzada en la gestió, administració i contractació de contractes d’assegurances. Dedicada a proporcionar al client assessorament integral basat en la seva dilatada experiència al sector i en el minuciós estudi del mateix i prenent com a referència la independència respecte a les diferents companyies d’assegurances, conforme a la Llei 26/2006 de Mediació d’Assegurances Privades.