Acceso a webmail

Àrea Privada

Assegurances de la Llar

Dóna cobertura als possibles danys que es produeixin a la llar per múltiples causes accidentals.
 

Contacta'ns*

En aquest tipus d’assegurances es combinen totes aquelles garanties que poden cobrir el seu habitatge davant les eventualitats més comuns en la vida diària.

Es cobreixen els danys materials a l’edifici i/o al mobiliari de l’habitatge derivats de múltiples circumstàncies i que s’engloben dins d’un mateix contracte.
Des de la garantia d’incendi, a la caiguda d’aeronaus, inundacions, pèrdua de claus, aliments refrigerats, atracament al carrer, fins la Responsabilitat Civil com a cap de família en el seu àmbit privat, conduint una bicicleta o esquiant amb la seva família.

Tant si ets propietari com si ets inquilí de l’habitatge que ocupes, t’interessa cobrir els danys que poden patir els teus béns i, més encara, els danys que pots causar als teus veïns o a terceres persones dins i fora de l’habitatge, fins i tot a l’estranger i que et poden reclamar com a cap de família.

Per tant, si en cas d’un incendi o una explosió, l’edifici s’enfonsa, s’abonaria l’ import de la nova reconstrucció, però no el valor del solar, ja que aquest roman al mateix lloc.
 

Assegurances relacionades