Acceso a webmail

Àrea Privada

PIME

Dóna cobertura als possibles danys que es produeixin a la indústria per múltiples causes accidentals. 

Contacta'ns*

Es tracta de les assegurances que van dirigides a les petites i mitjanes empreses en les que es duu a terme algun tipus de transformació de matèries o bé s’emmagatzemen i es distribueixen mercaderies.

És una assegurança en la que estan coberts els danys materials a l’edifici i/o al mobiliari, a la maquinària i a les mercaderies derivat de múltiples circumstàncies i que s’incorporen dins d’un mateix contracte: l’ incendi, l’explosió, els danys per aigua i el robatori, entre altres.

També s’acostumen a incloure els danys causats a altres persones o béns per l’activitat de l’assegurat en l’exercici de la seva activitat industrial o, el que és el mateix, la Responsabilitat Civil de l’empresa.

Dotar a l’empresa d’una assegurança multirisc facilita la gestió del compte d’assegurances, a més d’una disminució en el seu cost en tractar-se de “paquets estàndard” limitant-se la contractació de “rams purs” a aquells riscos que precisen de cobertures específiques.

La seva tarifa s’efectua atenent a les particularitats de l’activitat de producció desenvolupada en relació amb cadascuna de les cobertures contractades: combustibilitat davant d’incendis, mitjans d’extinció, proteccions davant robatori, tipus de mercaderia, sistemes de producció, etc., i classe d’activitat i volum per a la responsabilitat civil.
 

Assegurances relacionades