Acceso a webmail

Àrea Privada

RC Professional

Cobreix als professionals en l'exercici de la seva activitat davant de clients i terceres persones. 

Contacta'ns*

Els treballs realitzats per professionals en l’exercici de les seves activitats poden generar responsabilitats davant clients i terceres persones.

La responsabilitat professional es pot exigir tant a l’empresa com a tots els professionals que realitzen els seus serveis o participen en una feina o projecte determinat.

La responsabilitat civil professional garanteix als assegurats el pagament de sinistres procedents de reclamacions presentades en contra seva durant el període de cobertura de l’assegurança que donin lloc a la responsabilitat civil professional, imputable a qualsevol errada o omissió, real o presumpta, comesa en l’exercici de la seva activitat professional.

Assegurances relacionades