Acceso a webmail

Àrea Privada

Vida

Previsió en cas de defunció i/o invalidesa de l’assegurat per malaltia o accident.
 

Contacta'ns*

Cobreix a les persones assegurades dels danys personals, lesió o mort, que succeeixen a conseqüència d’una malaltia o accident laboral o no laboral.

Opcionalment es garanteixen capitals per al cas d’invalidesa, malalties greus i doblar o triplicar els capitals si la defunció és a causa d’accident o d’accident de circulació.
Per contractar aquest tipus d’assegurança es requereix declaració d’estat de salut i, en ocasions, reconeixement mèdic el cost del qual va a càrrec de l’asseguradora.

El preu d’aquesta assegurança es basa en l’edat “actuarial” de l’assegurat (es correspon amb l’aniversari més proper al moment de contractació de l’assegurança, anterior o posterior).

També es consideren algunes professions de risc.

La impossibilitat per treballar per una malaltia o accident pot comprometre el manteniment del teu nivell de vida i, en cas de defunció, el de la teva família.

La possibilitat de contractar garanties addicionals com el diagnòstic de malalties greus, una segona opinió mèdica i altres, et poden ajudar, i a la teva família, en moments transcendentals en la teva vida. A més, arribat el cas, possibilitarà que la teva família pugui fer front  a una situació difícil com pot ser continuar amb els estudis dels fills o fer front a una hipoteca o altres despeses corrents.
 

Assegurances relacionades